5. Groen

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 5

Groen

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

98.182

94.333

96.445

-2.112

Baten

-2.760

-5.608

-5.967

359

Saldo van baten en lasten

95.422

88.724

90.478

-1.754

Stortingen reserves

36.880

83.410

84.452

-1.041

Onttrekking reserves

-58.727

-49.911

-50.924

1.013

Resultaat

73.575

122.224

124.006

-1.782

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52