1. Openbaar bestuur

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 1

Openbaar bestuur

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

Lasten

21.542

21.592

19.955

1.637

Baten

-93

-157

-145

-12

Saldo van baten en lasten

21.449

21.435

19.810

1.625

Stortingen reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.604

-2.217

-2.740

523

Resultaat

19.845

19.218

17.070

2.148

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52